User Tools

Site Tools


0126600289-000289ba-k-ch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0126600289-000289ba-k-ch [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ba kích</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Morinda officinalis</​b></​i>​), ​ hay còn gọi <b>ba kích thiên</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​巴戟天</​span>​),<​sup id="​cite_ref-PHH_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​b>​nhàu thuốc</​b>,<​sup id="​cite_ref-PHH_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​b>​ruột gà</​b><​sup id="​cite_ref-PHH_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ là loài thực vật thuộc chi Nhàu, họ Cà phê.
 +</​p><​p>​Cây dây leo sống nhiều năm, thân mảnh có lông mịn. Lá đơn nguyên mọc đối chữ thập, tạo thành các lóng thân dài từ 5–10 cm. Phiến lá hình bầu dục thuôn ngược, đầu là ngọn gấp, đuôi lá hình tim hoặc tròn, phiến lá lúc non màu xanh, già màu trắng mốc và khi khô có màu nâu tím. Mặt dưới phiến lá đếm có 8-9 cập gân thứ cấp. Hoa trắng sau chuyển vàng. Quả kép phủ lông, có màu đỏ khi chín. Rễ cây phình to.
 +</​p><​p>​Cây mọc leo thành bụi ven rừng đồi núi có độ cao tuyệt đối dưới 500m.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Morinda_officinalis_Liquor%2C_Quang_Ninh%2C_Vietnam.JPG/​220px-Morinda_officinalis_Liquor%2C_Quang_Ninh%2C_Vietnam.JPG"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Morinda_officinalis_Liquor%2C_Quang_Ninh%2C_Vietnam.JPG/​330px-Morinda_officinalis_Liquor%2C_Quang_Ninh%2C_Vietnam.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Morinda_officinalis_Liquor%2C_Quang_Ninh%2C_Vietnam.JPG/​440px-Morinda_officinalis_Liquor%2C_Quang_Ninh%2C_Vietnam.JPG 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​4000"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Một số bộ phận của cây được sử dụng làm dược liệu chữa các bệnh phong thấp, giảm huyết áp, bổ dương. Người âm hư, hỏa thịnh, táo bón cấm dùng.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Một số món ăn cũng sử dụng ba kích làm nguyên liệu chế biến như một thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe sinh dục cho nam giới.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Quốc Bình, Vũ Văn Cẩn, Lê Mộng Chân, Nguyễn Ngọc Chính, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Dư, Trần Đình Đại, Nguyễn Kim Đào, Nguyễn Thị Đỏ, Nguyễn Hữu Hiến, Nguyễn Đình Hưng, Dương Đức Huyến, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Khắc Khôi, Trần Kim Liên, Vũ Xuân Phương, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Nghĩa Thìn; <​i>​Tên cây rừng Việt Nam</​i>;​ Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2000; Trang 16.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-PHH-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Phạm Hoàng Hộ; <​i>​Cây cỏ Việt Nam</​i>​ - tập 3; Nhà xuất bản Trẻ - 1999; Trang 215.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đỗ Tất Lợi; <​i>​Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam</​i>;​ Nhà xuất bản Y học - 2004; Trang 304.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ba kích làm tăng sức mạnh quý ông</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ba kích - bổ thận tráng dương</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181022055059
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.500 seconds
 +Real time usage: 0.678 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3940/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25985/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4119/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 7/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2330/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 8/400
 +Lua time usage: 0.149/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.54 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 617.820 ​     1 -total
 + ​56.41% ​ 348.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxonbar
 + ​54.91% ​ 339.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​52.44% ​ 323.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​1x
 + ​47.36% ​ 292.581 ​    47 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxonbar/​Link
 + ​32.65% ​ 201.719 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 + ​28.14% ​ 173.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​16.39% ​ 101.262 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.82%   ​60.652 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Replace
 +  4.81%   ​29.719 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_URL
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​774261-0!canonical and timestamp 20181022055059 and revision id 42291525
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0126600289-000289ba-k-ch.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)