User Tools

Site Tools


0126502097-002097nh-c-maruko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0126502097-002097nh-c-maruko [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox manga" style="​width:​ 22em"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-size:​125%;​ font-style:​italic;​ font-weight:​bold;">​
 +Chibi Maruko-chan</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Chibi Maruko-chan vol 1 cover.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​8/​82/​Chibi_Maruko-chan_vol_1_cover.jpg/​230px-Chibi_Maruko-chan_vol_1_cover.jpg"​ width="​230"​ height="​349"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​8/​82/​Chibi_Maruko-chan_vol_1_cover.jpg 1.5x" data-file-width="​337"​ data-file-height="​512"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​DDF;​ padding:​0.3em;​ line-height:​1.3em;​ font-weight:​normal;"><​span class="​t_nihongo_kanji"><​span lang="​ja"​ title="​Văn bản tiếng Nhật"><​span style="​font-size:​110%;">​ちびまる子ちゃん</​span></​span></​span></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​eef;">​Thể loại</​th><​td>​
 +truyện ngắn nhiều tập</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Manga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Tác giả</​th><​td>​
 +Sakura Momoko</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Nhà xuất bản</​th><​td>​
 +Shueisha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Đối tượng</​th><​td>​
 +<​i>​Shōjo</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Tạp chí</​th><​td>​
 +<​i>​Ribon</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Đăng tải</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​tháng 8 năm 1986</​span>​ – <span class="​nowrap">​tháng 4 năm 2009</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +16</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Anime</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Yumiko Suda <​br/>​Tsutomu Shibayama</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Hãng phim</​th><​td>​
 +Nippon Animation</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Phát sóng</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​ 7 thắng 1 năm 1990 </​span>​ – <span class="​nowrap">​ 27 tháng 9 năm 1992</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +142</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Anime</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​EEF;​ font-weight:​normal;"><​i>​Chibi Maruko-chan:​ My Favorite Song</​i></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Phát sóng</​th><​td>​
 +19 tháng 12 năm 1992</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Thời lượng / tập</​th><​td>​
 +93 phút</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Anime truyền hình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Hãng phim</​th><​td>​
 +Nippon Animation</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Kênh gốc</​th><​td>​
 +Fuji TV, Animax</​td></​tr><​tr class="​noprint"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Phát sóng</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​ 8 tháng 1 năm 1995 </​span>​ – nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +757 <span class="​noprint">​(danh sách tập)</​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Anime</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​EEF;​ font-weight:​normal;"><​i>​Chibi Maruko-chan (live-action special)</​i></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Phát sóng</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​ 18 tháng 4 năm 2006, 19 tháng 4 năm 2007 </​span>​ – nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +3</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Anime</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​EEF;​ font-weight:​normal;"><​i>​Marumaru Maruko-chan</​i></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Phát sóng</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​ 19 tháng 4 năm 2007 </​span>​ – <span class="​nowrap">​ 28 tháng 2 năm 2008</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +3</​td></​tr><​tr class="​noprint"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;">​
 +<img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Wikipe-tan_face.svg/​16px-Wikipe-tan_face.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Wikipe-tan_face.svg/​24px-Wikipe-tan_face.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Wikipe-tan_face.svg/​32px-Wikipe-tan_face.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/>​Chủ đề Anime và manga</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Chibi Maruko-chan</​b></​i><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​ちびまる子ちゃん</​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​i><​b>​Chibi Maruko-chan</​b></​i></​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ là một loạt shōjo manga của nữ tác giả Sakura Momoko, sau đó được chuyển thể sang anime TV bởi hãng hoạt hình Nippon Animation, phát sóng trên Fuji TV từ 7 tháng 1 năm 1990 đến 27 tháng 9 năm 1992 gồm 142 tập, sau đó đến năm 1995 được tiếp tục thực hiện, hiện nay số lượng tập phim đã lên đến hơn 1000, cùng với bộ 3 tập phim người đóng vào năm 2006 và 4 tập phim dài vào các năm 1990, 1992, 2015 và 2016.
 +</​p><​p>​Tác phẩm miêu tả cuộc sống đơn giản, thường ngày của cô bé nhỏ có tên là Maruko và gia đình của cô tại ngoại thành Nhật Bản giữa những năm 1970. Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại thành phố Shimizu, ngày nay là một phần của thành phố Shizuoka, cũng là quê hương của tác giả.
 +</​p><​p>​Tác phẩm đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt trò chơi điện tử, phim hoạt hình, các sản phẩm thương mại chuyển thể, cùng bộ anime TV được chiếu từ năm 1995 đến nay. Phong cách và đề tài của Chibi Maruko-chan đôi lúc được so sánh với tác phẩm truyện tranh kinh điển Sazae-san. Năm 1989, tác phẩm manga đã nhận được giải thưởng manga của nhà xuất bản Kodansha dành cho thể loại shōjo.<​sup id="​cite_ref-KodanshaHahn_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tính đến năm 2006, riêng các tập manga đã bán ra tại Nhật là 31 triệu bản, đưa bộ truyện lên vị trí thứ năm trong danh sách shōjo manga bán chạy nhất.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181025083918
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.436 seconds
 +Real time usage: 0.550 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4215/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 49261/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7485/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1961/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.211/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.79 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 465.308 ​     1 -total
 + ​57.31% ​ 266.672 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​40.37% ​ 187.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Header
 + ​27.61% ​ 128.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo2
 + ​27.23% ​ 126.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​23.65% ​ 110.036 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Video
 +  9.04%   ​42.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.90%   ​36.758 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.06%   ​23.528 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.93%   ​22.924 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Footer
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773675-0!canonical and timestamp 20181025083917 and revision id 42415316
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0126502097-002097nh-c-maruko.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)