User Tools

Site Tools


0126201215-001215gymnopilus-oxylepis

Gymnopilus oxylepis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. oxylepis
Danh pháp hai phần
Gymnopilus oxylepis
(Berk. & Broome) Singer
Gymnopilus oxylepis
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus oxylepis là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus oxylepis at Index Fungorum
0126201215-001215gymnopilus-oxylepis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)