User Tools

Site Tools


0125400372-000372bridor

Bridoré

Bridoré trên bản đồ Pháp
Bridoré

Bridoré

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Loches Tổng Loches Xã (thị) trưởng Hervé Ageorges
(2008–2014) Thống kê Độ cao 76–144 m (249–472 ft) Diện tích đất1 14,54 km2 (5,61 sq mi) Nhân khẩu2 489  (2006)  - Mật độ 34 /km2 (88 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37039/ 37600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0125400372-000372bridor.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)