User Tools

Site Tools


0125300305-000305battus-philenor

Battus philenor)[1][2] là một loài bướm ngày đuôi én được thấy ở Bắc và Trung Mỹ. Chúng được tìm thấy trong các môi trường sống khác nhau, nhưng phổ biến nhất được tìm thấy trong rừng. Loài bướm này phân bố từ khắp Hoa Kỳ với Mexico, Islas Marías và lên Guatemala và Costa Rica[2][3]. Nó hiếm khi lạc vào miền nam Ontario[4]. Tại Hoa Kỳ, bướm được tìm thấy ở New England xuống Florida về phía tây tới Nebraska, Texas, New Mexico, Arizona, California, và Oregon và nhiều môi trường sinh sống khác nhau, kể cả rừng cây rụng lá, rừng, rừng nhiệt đới, sa mạc, cánh đồng, đồng cỏ, vườn hoa, và vườn cây ăn quả[5][6].

  1. ^ Beccaloni, G. W. (2003). “Card for philenor in LepIndex”. The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex). World Wide Web electronic publication. Truy cập 7 tháng 7 năm 2007. 
  2. ^ a ă Savela, Markku. “Battus philenor”. funet.fi. Truy cập 2 tháng 8 năm 2007.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Savela Battus” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  3. ^ Carter, David (2000). Butterflies and Moths (ấn bản 2). London: Dorling Kindersley. tr. 55. ISBN 0-7513-2707-7. 
  4. ^ Opler, Paul A. “Pipevine Swallowtail Battus philenor”. Butterflies and Moths of North America. Big Sky Institute at Montana State University. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2011. 
  5. ^ Cech, Rick; Tudor, Guy (2005). Butterflies of the East Coast. Princeton, NJ:: Princeton University Press. tr. 62. ISBN 0-691-09055-6. 
  6. ^ Iftner, David C.; Shuey, John A.; Calhoun, John V. (1992). Butterflies and Skippers of Ohio. OH:: College of Biological Sciences and The Ohio State University. tr. 66. ISBN 0-86727-107-8. 
0125300305-000305battus-philenor.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)