User Tools

Site Tools


0125203203-003203ypsolopha-rubrella

Ypsolopha rubrella
Ypsolopha rubrella.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Ypsolophidae
Phân họ (subfamilia) Ypsolophinae
Chi (genus) Ypsolopha
Loài (species) Y. rubrella
Danh pháp hai phần
Ypsolopha rubrella
(Dyar, 1902)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cerostoma rubrella Dyar, 1902

Ypsolopha rubrella là một loài bướm đêm thuộc họ Ypsolophidae. Nó được tìm thấy ở California phía đông đến Colorado và Oklahoma.[2]

Sải cánh dài khoảng 18 mm.[3]

Ấu trùng ăn Berberis repens in Colorado và Berberis nervosa in coastal California.

  1. ^ nearctica
  2. ^ Bug Guide
  3. ^ mothphotographersgroup
0125203203-003203ypsolopha-rubrella.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)