User Tools

Site Tools


0124701214-001214gymnopilus-ornatulus

Gymnopilus ornatulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. ornatulus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus ornatulus
Murrill
Gymnopilus ornatulus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus ornatulus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

  • Danh sách các loài Gymnopilus
  • Gymnopilus ornatulus at Index Fungorum
0124701214-001214gymnopilus-ornatulus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)