User Tools

Site Tools


0124000141-000141anomoses-hylecoetes

Anomoses hylecoetes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân thứ bộ (infraordo) Exoporia
Liên họ (superfamilia) Hepialoidea
Họ (familia) Anomosetidae
Turner, 1922
Chi (genus) Anomoses
Turner, 1916
Loài (species) A. hylecoetes
Tính đa dạng
1 species
Danh pháp hai phần
Anomoses hylecoetes
Turner, 1916

Anomoses hylecoetes là một loài bướm đêm nguyên thủy đặc hữu của Queensland và New South Wales, Úc [1][2]. Nó là loài duy nhất trong chi Anomoses, và duy nhất trong họ Anomosetidae[3].

  1. ^ N. P. Kristensen (1999). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Walter de Gruyter, Berlin, New York. 
  2. ^ E. S. Nielsen, G. S. Robinson & D. L. Wagner (2000). “Ghost-moths of the world: a global inventory and bibliography of the Exoporia (Mnesarchaeoidea and Hepialoidea) (Lepidoptera)”. Journal of Natural History 34 (6): 823–878. doi:10.1080/002229300299282. 
  3. ^ Kristensen, N.P. (1978). Observations on Anomoses hylecoetes (Anomosetidae), with a key to the hepialoid families (Insecta: Lepidoptera). Steenstrupia, 5: 1-19
  • Tree of Life
  • Anomoses hylecoetes
  • Wikispecies
  • Mikko's Phylogeny Archive
0124000141-000141anomoses-hylecoetes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)