User Tools

Site Tools


0123900364-000364br-h-mont

Bréhémont

Bréhémont trên bản đồ Pháp
Bréhémont

Bréhémont

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Chinon Tổng Azay-le-Rideau Xã (thị) trưởng Daniel Durand
(2008–2014) Thống kê Độ cao 32–40 m (105–131 ft) Diện tích đất1 12,71 km2 (4,91 sq mi) Nhân khẩu2 817  (2006)  - Mật độ 64 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37038/ 37130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0123900364-000364br-h-mont.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)