User Tools

Site Tools


0123302466-002466riomaggiore

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0123302466-002466riomaggiore [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Riomaggiore</​b>​ (<​i><​b>​Rimazùu</​b></​i>​ trong tiếng địa phương) là một ngôi làng và <​i>​comune</​i>​ (thị trấn) ở tỉnh La Spezia, nằm trong một thung lũng nhỏ trong vùng Liguria của Ý. Đây là lần đầu tiên của Cinque Terre một đáp ứng khi đi du lịch phía bắc từ La Spezia.
 +</​p><​p>​Thị trấn có niên đại từ đầu thế kỷ 13, được biết đến với nhân vật lịch sử và rượu vang của nó, được sản xuất bởi những vườn nho của thị trấn. Riomaggiore là ở vùng Riviera di Levante và có đường bờ biển trên Vịnh của Địa Trung Hải của Genoa, với một bãi biển nhỏ và bến. Đường phố chính của Riomaggiore là Via Colombo và nhiều nhà hàng, quán bar và cửa hàng có thể được tìm thấy trên đường phố này.
 +</​p><​p>​Via dell'​Amore là một con đường kết nối Riomaggiore đến <​i>​frazione</​i>​ Manarola của nó, cũng là một phần của Cinque Terre.
 +</​p><​p>​Riomaggiore là ngôi làng phía nam nhất của năm Cinque Terre, tất cả các kết nối bằng đường mòn. Các nước và sườn núi đã được tuyên bố là vườn quốc gia.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181015135709
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.576 seconds
 +Real time usage: 0.739 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12562/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 79979/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20380/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.193/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.61 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 685.502 ​     1 -total
 + ​97.48% ​ 668.234 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Italian_comune
 + ​96.66% ​ 662.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​85.01% ​ 582.745 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.53% ​ 229.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​30.98% ​ 212.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​22.75% ​ 155.953 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 + ​21.94% ​ 150.413 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.91% ​ 143.346 ​    14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 + ​20.44% ​ 140.094 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773669-0!canonical and timestamp 20181015135708 and revision id 20236689
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0123302466-002466riomaggiore.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)