User Tools

Site Tools


0122303127-003127vladimir-alekseevich-potkin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0122303127-003127vladimir-alekseevich-potkin [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​font-size:​ 90%; text-align: left; width: 25em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​font-size:​120%;​ text-align:​center;​ background:#​bfe0bf"​ class="​fn">​Vladimir Alekseevich Potkin
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​img alt="​Vladimir Potkin 2013.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Vladimir_Potkin_2013.jpg/​220px-Vladimir_Potkin_2013.jpg"​ width="​220"​ height="​293"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Vladimir_Potkin_2013.jpg/​330px-Vladimir_Potkin_2013.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Vladimir_Potkin_2013.jpg/​440px-Vladimir_Potkin_2013.jpg 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​2000"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​i>​Potkin năm 2013</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​vertical-align:​ top; width: 6em">​Tên khai sinh
 +</th>
 +<​td>​Vladimir Alekseevich Potkin
 +</​td></​tr><​tr class="​adr"><​th style="​vertical-align:​ top;">​Quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Ngày sinh
 +</th>
 +<​td>​28 tháng 6, 1982 <span class="​noprint">​(36 tuổi)</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ align="​center"​ style="​background-color:#​bfe0bf">​Thành tích
 +</​th></​tr><​tr class="​note"><​td><​b>​Danh hiệu</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2">​Đại kiện tướng
 +</​td></​tr><​tr class="​note"><​td>​
 +</​td></​tr><​tr class="​note"><​td>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Hệ số Elo</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​2">​2597 <​small>​(8.2018)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​vertical-align:​ top;">​Elo cao nhất
 +</th>
 +<​td>​2684 <​small>​(11.2011)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​vertical-align:​ top;">​Thứ hạng cao nhất
 +</th>
 +<​td>​Hạng 52 <​small>​(5.2011)</​small>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​br/><​b>​Vladimir Alekseevich Potkin</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Владимир Алексеевич Поткин</​span>;​ sinh 28 tháng 6 năm 1982) là một đại kiện tướng cờ vua người Nga.
 +</​p><​p>​Năm 2001 Potkin đạt được chuẩn đại kiện tướng. Năm 2007 anh đồng điểm hạng nhất với 8 kỳ thủ khác (trong đó có Tomashevsky) tại giải cờ vua tưởng niệm Aratovsky ở Saratov <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 2011, tại Giải vô địch cờ vua cá nhân châu Âu tổ chức ở Aix-les-Bains,​ Potkin thể hiện phong độ cao, thắng liền 5 ván đầu tiên và không thua ván nào trong suốt giải (+6 =5, thắng Jobava, hoà cựu vô địch châu Âu Nisipeanu và các kỳ thủ mạnh như Volokitin, Wojtaszek, Polgar), đạt 8½ điểm sau 11 ván <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ đồng điểm với ba kỳ thủ khác nhưng hơn chỉ số phụ, giành chức vô địch châu Âu <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181029124044
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.265 seconds
 +Preprocessor visited node count: 542/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8086/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1186/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1319/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.117/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 228.269 ​     1 -total
 + ​64.79% ​ 147.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​11.54% ​  ​26.344 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_chess_player
 +  6.56%   ​14.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Nga
 +  5.84%   ​13.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.85%   ​11.062 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.79%   ​10.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RUS
 +  4.67%   ​10.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  4.04%    9.233      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  3.66%    8.355      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772275-0!canonical and timestamp 20181029124044 and revision id 41816585
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0122303127-003127vladimir-alekseevich-potkin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)