User Tools

Site Tools


0121702246-002246philitas-c-a-cos

Philitas của Cos
(cũng gọi là Philetas; Greek Φιλίτας, Φιλήτας, and Φιλητᾶς — xem Bibliography)
Tượng đồng của Philitas
Công việc Scholar and poet
Quốc gia Vương quốc Ptolemaic
Dân tộc Hy Lạp
Thể loại Elegiac, Epigram, Epyllion
Chủ đề Glossary, Homer
Trào lưu Trường phái thơ Alexandria
Tác phẩm nổi bật Demeter
Disorderly Words

Philitas của Cos, đôi khi được gọi là Philetas (c. 340 - c. 285 BC), là một học giả và nhà thơ Hy Lạp trong thời gian đầu thời kỳ Hy Lạp hóa của Hy Lạp cổ đại[6]. Là một người Hy Lạp liên quan đến Alexandria, ông đã có ảnh hưởng lớn trong nửa sau Công nguyên và được bổ nhiệm làm gia sư cho các người thừa kế ngai vàng của Ai Cập Ptolemy. Ông là gầy gò và yếu đuối. Athenaios do đó châm biếm ông là một học giả quá hao phí bởi các nghiên cứu của mình và ông đã gầy mòn đi và chết[2]. Philitas là nhà văn lớn đầu tiên vừa là học giả vừa là nhà thơ.[6] Danh tiếng của ông tiếp tục trong nhiều thế kỷ, dựa vào cả nghiên cứu tiên phong về từ ngữ và thơ của ông về nhịp thơ bi thảm.

  1. ^ Andrew Stewart (2005). “Posidippus and the truth in sculpture”. Trong Gutzwiller (ed.). The New Posidippus. tr. 183–205. 
  2. ^ a ă â Peter Bing (2003). “The unruly tongue: Philitas of Cos as scholar and poet”. Classical Philology 98 (4): 330–48. doi:10.1086/422370. 
  3. ^ John Edwin Sandys (1903). A History of Classical Scholarship: from the Sixth Century B.C. to the End of the Middle Ages. London: Cambridge University Press. tr. 118–9. OCLC 2759759. 
  4. ^ Propertius. Elegies, III.1 (in Latin). Truy cập 2009-08-26. Allen argued that Philetae is a corruption of poetae, alluding to rather than naming Philitas. Archibald Allen (1996). “Propertius and 'Coan Philitas'”. The Classical Quarterly 46 (1): 308–9. doi:10.1093/cq/46.1.308. 
  5. ^ Richard Hunter (1996). “Longus, Daphnis and Chloe”. Trong Gareth L. Schmeling (ed.). The Novel in the Ancient World. Mnemosyne, Supplements; The Classical Tradition, 159. Leiden: Brill. tr. 361–86. ISBN 90-04-09630-2. 
  6. ^ a ă Bulloch, "Hellenistic poetry", p. 4.
0121702246-002246philitas-c-a-cos.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)