User Tools

Site Tools


0121602104-002104nia

Nia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (phylum) Basidiomycota
Phân ngành (subphylum) Agaricomycotina
Lớp (class) Agaricomycetes
Phân lớp (subclass) Agaricomycetidae
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Niaceae
Chi (genus) Nia
R.T. Moore & Meyers
Loài điển hình
Nia vibrissa
R.T. Moore & Meyers

Nia là một chi nấm trong họ Niaceae. Chi này chứa ba loài thích nghi với môi trường biển. Tất cả đều thuộc loại nấm phá hủy gỗ, sản sinh những tế bào nhỏ (basidiocarps gasteroid) ẩn vào gỗ ngập nước, gỗ rừng ngập mặn, và nhiều chất tương tự. Loại tiêu biểu Nia vibrissa, phổ biến rộng rãi trong vùng biển ôn đới và nhiệt đới.[1]

  • Nia epidermoidea
  • Nia globispora
  • Nia vibrissa
  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 468. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nia tại Wikispecies
  • Nia trên Index Fungorum.
0121602104-002104nia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)