User Tools

Site Tools


0121001212-001212gymnopilus-ombrophilus

Gymnopilus ombrophilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. ombrophilus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus ombrophilus
Miyauchi
Gymnopilus ombrophilus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus ombrophilus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus ombrophilus at Index Fungorum
0121001212-001212gymnopilus-ombrophilus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)