User Tools

Site Tools


0120901118-001118gymnopilus-avellanus

Gymnopilus avellanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. avellanus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus avellanus
(Cooke & Massee) Pegler
Gymnopilus avellanus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus avellanus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Index Fungorum
0120901118-001118gymnopilus-avellanus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)