User Tools

Site Tools


0120400369-000369braye-sur-maulne

Braye-sur-Maulne

Braye-sur-Maulne trên bản đồ Pháp
Braye-sur-Maulne

Braye-sur-Maulne

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Tours Tổng Château-la-Vallière Xã (thị) trưởng Patrice Ponsard
(2001–2008) Thống kê Độ cao 50–121 m (164–397 ft) Diện tích đất1 11,84 km2 (4,57 sq mi) Nhân khẩu2 221  (2006)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37036/ 37330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0120400369-000369braye-sur-maulne.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)