User Tools

Site Tools


0119700751-000751cystoderma

Cystoderma
Cystoderma spec. - Lindsey 1a.jpg
Cystoderma amianthinum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (phylum) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Agaricaceae
Chi (genus) Cystoderma
Fayod 1889
Loài điển hình
Agaricus amianthinum
(Scop.) Fayod

Cystoderma là một chi nấm trong họ Agaricaceae.

Mục lục

 • 1 Danh sách các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài

Dưới đây là một danh sách đầy đủ của các loài Cystoderma:

 • Cystoderma amianthinum
 • Cystoderma arcticum
 • Cystoderma carcharias
 • Cystoderma chocoanum
 • Cystoderma clastotrichum
 • Cystoderma fallax
 • Cystoderma haematites
 • Cystoderma intermedium
 • Cystoderma jasonis
 • Cystoderma lilacipes
 • Cystoderma muscicola
 • Cystoderma niveum
 • Cystoderma saarenoksae
 • Cystoderma simulatum
 • Cystoderma superbum
 • Cystoderma tuomikoskii
 • Cystoderma at Index Fungorum
0119700751-000751cystoderma.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)