User Tools

Site Tools


0119501211-001211gymnopilus-olivaceobrunneus

Gymnopilus olivaceobrunneus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. olivaceobrunneus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus olivaceobrunneus
S.M. Kulk.
Gymnopilus olivaceobrunneus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus olivaceobrunneus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus olivaceobrunneus at Index Fungorum
0119501211-001211gymnopilus-olivaceobrunneus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)