User Tools

Site Tools


0119202770-002770stiptophyllum-erubescens

Stiptophyllum erubescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Basidiomycetes
Bộ (ordo) Polyporales
Họ (familia) Polyporaceae
Chi (genus) Stiptophyllum
Ryvarden
Loài điển hình
Stiptophyllum erubescens
(Berk.) Ryvarden (1973)

Stiptophyllum là một chi nấm thuộc họ Polyporaceae. Là một chi đơn loài, nó chứa loài duy nhất Stiptophyllum erubescens.

  • Dữ liệu liên quan tới Stiptophyllum erubescens tại Wikispecies
  • Stiptophyllum at Index Fungorum
0119202770-002770stiptophyllum-erubescens.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)