User Tools

Site Tools


0118800368-000368braye-sous-faye

Braye-sous-Faye

Braye-sous-Faye trên bản đồ Pháp
Braye-sous-Faye

Braye-sous-Faye

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Chinon Tổng Richelieu Xã (thị) trưởng Jean-Marie Savaton
(2001–2008) Thống kê Độ cao 54–102 m (177–335 ft) Diện tích đất1 15,67 km2 (6,05 sq mi) Nhân khẩu2 333  (2006)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37035/ 37120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0118800368-000368braye-sous-faye.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)