User Tools

Site Tools


0118703199-003199ypsolopha-parallela

Ypsolopha parallela
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Ypsolophidae
Phân họ (subfamilia) Ypsolophinae
Chi (genus) Ypsolopha
Loài (species) Y. parallela
Danh pháp hai phần
Ypsolopha parallela
(Caradja, 1939)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cerostoma lucella var. parallela Caradja, 1939
  • Ypsolopha parallelus

Ypsolopha parallela là một loài bướm đêm thuộc họ Ypsolophidae. Loài này có ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.

Sải cánh dài 20–24 mm.[2]

Ấu trùng ăn Quercus serrata.

  1. ^ Descriptions of three new species of Ypsolopha Latreille (Lepidoptera: Ypsolophidae) from East Asia, redescription of Y. contractella (Caradja) and a checklist of East Asian Ypsolopha
  2. ^ Japanese Moths
0118703199-003199ypsolopha-parallela.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)